www.oafurniture.com

โต๊ะบูชา หน้า 8 หมู่่ 9 ขาสิงห์ code 0330


฿5500.00
โต๊ะหมู่บูชา รหัสสินค้า 0330ไม้เบญจพรรณ หน้า 8 หมู่ 9 ขาสิงห์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โต๊ะหมู่บูชา สังฆภัณฑ์
  • รหัสสินค้า : 000357

รายละเอียดสินค้า โต๊ะบูชา หน้า 8 หมู่่ 9 ขาสิงห์ code 0330

 

โต๊ะหมู่บูชา รหัสสินค้า 0330
ไม้เบญจพรรณ หน้า 8 หมู่ 9 ขาสิงห์
 
 

 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา.

  การจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยมานาน พิธีที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ ราษฎร์พิธี จะเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคลก็ตามนิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเครื่องบูชาตามคตินิยมชาวพุทธ ในสมัยพระพุทธกาล พุทธบริษัท มีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง นิยมนิมนต์พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในงานกุศลนั้น ๆ เพื่อให้มีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมบริบูรณ์
  ดังนั้นในศาสนพิธีต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นนิมิตรแทนพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานในพิธีด้วย การอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานนั้นจะต้องประดิษฐานในสถานที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันได้จัดทำโต๊ะหมู่บูชาสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป จนเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

  การตั้งโต๊ะหมู่บูชา นิยมตั้งเป็น ๒ กรณี คือ
     ๑. พิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญ ฟังเทศน์ เป็นต้น
     ๒. พิธีถวายพระพร หรือตั้งรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหรือพระบรมราชินีนาถ

   เครื่องบูชาที่ใช้ในการตั้งโต๊ะหมู่บูชา คือ
     ๑. พานพุ่ม หรือ พานดอกไม้ แจกันดอกไม้
     ๒. เชิงเทียน
     ๓. กระถางธูป

  เครื่องบูชาจะต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชา
  ประเภทการตั้งโต๊ะหมู่บูชา มี หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๙ หมู่ ๑๒ หมู่ ๑๔ และหมู่ ๑๕ ปัจจุบันนิยมตั้งโต๊ะหมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๙